Ga direct naar inhoud

CMK

Cultuureducatie Met Kwaliteit 2021-2024 voor alle scholen bereikbaar!

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeente Haarlemmermeer stellen de komende vier jaar weer extra financiële middelen beschikbaar voor het uitvoeren van Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK). Dat is goed nieuws voor alle scholen in Haarlemmermeer. Want met extra subsidie kun je nu jouw cultuurprogramma óf een
eenjarige impuls geven, óf in twee of drie jaar aan een structurele verbetering van kunst- en cultuuronderwijs op school werken. Zowel scholen die al eerder aan CMK meededen, als scholen die willen starten met een CMK-traject, kunnen deelnemen.
Muziekimpulsscholen hebben de mogelijkheid om met CMK-subsidie hun muziektraject verder te versterken en/of verbreden naar meerdere kunstdisciplines.

Pier K adviseert en begeleidt jouw school. Je hebt de mogelijkheid om samen te werken met alle cultuuraanbieders van de KCOS website en ook met de bibliotheek voor verbinding van taal met cultuur.

Je kunt kiezen uit vier CMK programma’s:

• De CultuurImpulsSchool: één jaar lang net dat beetje extra, inspirerend en ontzorgend
Wil je cultuuronderwijs in je school een impuls geven? Investeren in bijvoorbeeld ruimtelijk beeldend onderwijs, de podiumvakken of media? Als CultuurImpulsSchool word je begeleid door een CMK- adviseur bij het inrichten van het KunstMenu jaarprogramma. Een gratis digitale leeromgeving behoort ook tot de mogelijkheden. Je krijgt voor één jaar extra budget.

• De CultuurProjectSchool: tweejarig traject gebaseerd op een onderzoeksvraag
Je werkt naar aanleiding van een door het team bepaalde onderzoeksvraag waarbij kunst en cultuur een rol spelen. Dat kan zijn: Hoe verbinden we kunst, erfgoed of media cultuurvakken met onze methode? Hoe kunnen we taal en cultuur verbinden? Hoe
geven we groepsdoorbroken kunstateliers beter vorm? Je gaat het onderzoek aan en ontwerpt met een CMK-adviseur een traject. Kunstvakexperts zijn daarbij onmisbaar en leveren inspirerend maatwerk. Voor leerkrachten is het mogelijk zich te ontwikkelen op het gebied van cultuuronderwijs. In het tweede jaar van het traject wordt gewerkt aan het bestendigen van de activiteiten of de overstap naar de CultuurMagneetSchool.

• De CultuurMagneetSchool: cultuureducatie in het hart van de school
Jouw school profileert zich met cultuuronderwijs aan (nieuwe) leerlingen, ouders en de directe omgeving. Professionalisering van leerkrachten is daarbij vanzelfsprekend. Drie jaar lang werk je aan het Cultuurmagneetprofiel in alle facetten; met cultuurlessen,
leerkracht- of teamcoaching en goede ondersteunende materialen en/of apparatuur. Buitenschoolse activiteiten liggen inhoudelijk in het verlengde van het Cultuurmagneetprogramma en worden buiten schooltijd op school of in de wijk gegeven.
Met een CultuurMagneetSchool bordje op de muur van de school laat je zien dat je voorop loopt met samenhangend kunst- en cultuuronderwijs voor je leerlingen, voor én na schooltijd.

• CMK in het speciaal onderwijs: cultuuronderwijs voor kinderen met een speciale leerbehoefte
Kunst en cultuur leveren een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen met een speciale leerbehoefte. Samen met onze CMK-adviseur SO wordt het traject op maat gesneden zodat het voldoet aan de specifieke voorwaarden voor jouw leerlingen. Naast het aanbod van activiteiten voor leerlingen wordt geïnvesteerd in het uitwisselen van ervaringen en delen van kennis in een netwerk van scholen voor speciaal onderwijs.

CMK cultuurpartners
Bekijk hier de CMK cultuurpartners uit Kunst en Cultuur op School waar Pier K mee samenwerkt. Of klik op de blauwe button 'Toon CMK cultuurpartner' op de Aanbieders of Aanbod PO pagina van de Kunst en Cultuur op School website.

Kosten en voorwaarden
Aan deelname aan één van de bovenstaande CMK-trajecten zijn kosten en voorwaarden verbonden. De basiskosten van een CMK-traject zijn jaarlijks € 15,50 per leerling, via het KCOS-budget. De regeling CMK vergroot dit activiteitenbudget met respectievelijk 50%, 75% of 100%. Overige kosten en voorwaarden verschillen per traject. Het traject wordt in nauw overleg met de school ingevuld.

Wil je de mogelijkheden, kosten en verdere voorwaarden bespreken?
Neem dan contact met ons op via cultuuronderwijs@pier-k.nl.
Wij nemen graag de verschillende trajecten met je door.

© 2022 Pier K is onderdeel van Het Cultuurgebouw   /   Privacyverklaring   |   Cookie-verklaring   /   Realisatie door Tuesday Realisatie door Tuesday