Ga direct naar inhoud

Stichting Leergeld H'meer

Korting op cursussen van Pier K via Stichting Leergeld en Haarlemmermeer doet mee.

Stichting Leergeld is er voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud, die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Met hulp van de stichting kunnen deze kinderen deelnemen aan sport, cultuur en onderwijs gerelateerde activiteiten. 

Stichting Leergeld vormt een vangnet voor kinderen waarvan het gezinsinkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm en voor wie voorliggende - veelal gemeentelijke - voorzieningen niet toereikend zijn of waarbij overheidsinstanties deze kinderen niet weten te bereiken. Voor de aanvraagfolder of meer informatie zie www.meerleergeld.nl of bel 06 29 35 22 18.

U kunt aanspraak maken op deze regeling bij Pier K nadat Stichting Leergeld hiervoor akkoord heeft gegeven. U dient dit bewijs van Stichting Leergeld inclusief handtekening te overhandigen bij de Informatiebalie van Pier K. De regeling met Stichting Leergeld geldt niet voor individuele- of duo lessen muziek of zang.

Het jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een toneelclub of andere instelling voor actieve kunstbeoefening. Kinderen en jongeren uit Haarlemmermeer hebben de mogelijkheid om via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlemmermeer cursussen te volgen bij Pier K. Erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen (ouders kunnen dat niet ). De aanvraag kan gedaan worden d.m.v. het invullen van een digitaal aanmeldingsformulier op www.allekinderendoenmee.nl Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl

Haarlemmermeer doet mee

Volwassenen met een minimumloon kunnen via Meerwaarde een budget aanvragen om mee te doen aan een sport-, recreatie- of cultuuractiviteit. Meer informatie over deze regeling Haarlemmermeer doet mee. 

© 2022 Pier K is onderdeel van Het Cultuurgebouw   /   Privacyverklaring   |   Cookie-verklaring   /   Realisatie door Tuesday Realisatie door Tuesday